De syv ravnene

De syv ravnene

Folkeeventyr nedskrevet av brødrene Grimm En gang var det en mann som hadde syv sønner, men ingen datter. Han ønsket så inderlig å få en datter, og da det åttende barnet kom, så var det en pike. Da ble det vel glede! Men barnet var lite og svakt, så de syntes det var...
Jenta og hodeskallen

Jenta og hodeskallen

Fortellingen er hentet fra Chukchee Mythology by Waldemar Bogoras [Leiden & New York, 1910]. Chukchee folket er et urfolk i Sibir. Det var en mann og en kone. Det var tre i familien, så det var en datter der også. De bodde på en enkel boplass og jenta var ikke...
Eksempelet

Eksempelet

Er av latinske Exemplum og betyr forbilde – mønster. Eksempelsamlingene i middelalderen besto av moraliserende fortellinger og ble brukt i prekener. Fortellingene var korte og presten måtte selv utforme og fylle ut fortellingen. Jeg har hentet følgene fortelling fra...
Gutten som forvandlet seg til peanøtt

Gutten som forvandlet seg til peanøtt

Leker du gjemsel? Og hvor godt kan du gjemme deg? Dette er kanskje historien for deg! Det va engang en fisker som hadde en sønn. En dag bestemte sønnen seg for å lure faren sin litt. ”Jeg vil gjemme meg så godt at du ikke kan finne meg”, sa han. ”Gjem deg hvor du,” sa...