Fortellermodell – Minnet

Fortellermodell – Minnet

Jeg fortsetter å skrive litt modellen presentert her for å se om man kan forstå hva som skjer når man forteller en fortelling. Om man ser på modellen ser man at det er noe som går igjen, et av de elementene er minnet. Med det mener jeg at minnet er aktivt i hele...
En modell – fortellinger man forteller

En modell – fortellinger man forteller

Basert på eget arbeid som forteller, har jeg utviklet en modell som sier noe om alle fasene jeg går igjennom som forteller. Jeg tenkte jeg skulle gå igjennom modellen som en ressurs for å forstå hvordan man kan legge tilrette for muntlig fortellerkunst. Det er...
Ti korte fortellinger for ulike anledninger

Ti korte fortellinger for ulike anledninger

Ofte trenger vi en kort fortelling for å understreke et poeng i et møte, på en konferanse eller i andre sammenhenger. Her har du en liste på ti fortellinger som kan egne seg i ulike situasjoner. Trykk på titlene til fortellingene og du kommer til selve fortellingen....
Å bli en forteller

Å bli en forteller

I et europeisk perspektiv er jeg det man kaller andre generasjonsforteller Strand 3 – FEST. delte fortellere inn i generasjoner etter å ha gjennomført spørreundersøkelse og dybdeintervjuer blant europeiske fortellere. Den første generasjonen fortellere oppdaget...
Solo oral storytelling performance (5 ECTS)

Solo oral storytelling performance (5 ECTS)

The students in the study Oral storytelling as artistic research will on the 14th and 15th of October have their solo performances. The performance is based on the project the students has been working with during the four-week course. The pilot course on master level...