Den gylne skogen

Den gylne skogen

Kilde: Ein Soge-Bundel, Utgjeven av Det Norsk Samlaget, Christiania 1869  Da er det adventstid og tid for fortellinger her på bloggen. Det blir ikke julefortellinger, for det «repertoaret» brukte jeg opp for noen år tilbake. Men jeg legger ved en lenke til...
Fortellermodell – Minnet

Fortellermodell – Minnet

Jeg fortsetter å skrive litt modellen presentert her for å se om man kan forstå hva som skjer når man forteller en fortelling. Om man ser på modellen ser man at det er noe som går igjen, et av de elementene er minnet. Med det mener jeg at minnet er aktivt i hele...
Forestillingsrommet

Forestillingsrommet

Jeg fortsetter med modellen som jeg presenterte her, nå ønsker jeg å se noe om det mentale rommet som møter det fysiske rommet. Det mentale rommet, kan også på et vis kalles for opplevelsesrommet. En fortellersituasjon foregår i et fysisk rom, men kanskje det som er...
Artistic research – languages

Artistic research – languages

This is the last post, for now, in the series about artistic research. The Bologna process was established in 1999 to coordinate higher education in Europe and after 2004, higher education in the arts became part of the Bologna process, this spurred an understanding...