Den takknemlige fisken

Den takknemlige fisken

Kilde: (El-Shamy, H. M 1980: s. 33) Egypt Det var engang en fattig fisker som levde av det han kunne få tak i. Han pleide å fange tre fisk om dagen, en til seg selv, en til kona og en til sønnen. En dag tilbrakte han hele dagen uten å fange noe som helst. Tilslutt,...
Eventyret

Eventyret

Det er en del år tilbake nå, likevel noe man stadig kan hente fram som et godt minne. Man kan tenke på det med nostalgi, kanskje ha et sentimentalt forhold til hendelsen. Men likevel ikke noe jeg lengter tilbake til. Ja, jeg skriver om eventyrfestival på Villa...
Mimesis i krise – sjette episode

Mimesis i krise – sjette episode

I denne sjette lydfortellingen i prosjektet Mimesis i krise handler det om landskap. Landskapet er et møte mellom kropp og sted. I fortellingen undrer jeg meg over hvordan et landskap bærer våre minner. Jeg beskriver en vei jeg gikk i ni år, en vei som også andre...
Exploring places #15 – Orange

Exploring places #15 – Orange

There are many art installations that are looking for a new kind of aesthetics, and that takes time to get used to when one enters the installation. In the beginning it may look like something is just wacked together, but one can also regard it as a kind of protest...
Nesten Ikke ferdig, men likevel

Nesten Ikke ferdig, men likevel

Du som leser bloggen, har fått med deg krimprosjektet jeg har «puslet med». Nå er hele fortellingen ferdig som en skriftlig tekst, en uvant situasjon for en som meg, som ikke arbeider med tekster på den måten. Jeg arbeider alltid muntlig først og eventuelt skriver ned...