«En Kreativ Time» er en rekke av korte kursøkter for fortellere, skribenter og andre som ønsker å uttrykke seg gjennom fortelling. Kursene blir gjennomført digitalt og hver økt varer i en time, noe som gjør det tilgjengelig og praktisk for alle, uansett hvor du befinner deg. Du trenger heller ikke delta alle gangene, men de øktene som passer deg.

Kurset tar utgangspunkt i mine fortelling-praksiser og mitt eget forskningsprosjekt hvor jeg ser på mennesket, naturen og teknologien gjennom tradisjonelle fortellinger som myter, folkeeventyr og sagn. Dette materialet danner utgangspunkt for opplegg og øvelser.

Hver enkelt økt har et spesifikt tema med eksempler fra tradisjonelle fortellinger. Du må ikke arbeide med tradisjonelle fortellinger for å delta, eksemplene er ment som kreative igangsettere.

Inspirert av rikdommen og mangfoldet i folkeeventyr og myter, gir «En Kreative Time» deltakerne en unik mulighet til å dykke dypere inn i fortellingenes verden. Jeg tar i bruk spennende og igangsettende øvelser som er utviklet for å gi deg starthjelp hvis du står fast, trenger inspirasjon, eller bare generelt ønsker å skape engasjerende fortellinger.

Gjennom «En Kreativ Time» vil du utforske forskjellige narrative teknikker og lære hvordan du kan utnytte elementene i folkeeventyr til å berike dine egne fortellinger. Kursøktene er praktiske noe som betyr at du selv er aktiv ved å gjennomføre ulike oppgaver. Uansett om du er en etablert forteller eller skribent som søker nye ideer, eller en nybegynner som ønsker å utvikle narrative ferdigheter, er «En Kreativ Time» et sted for å utforske, og eksperimentere med skriftlige og muntlige tekster og uttrykk.

I sammenheng med kurset, kan deltakerne kjøpe Fortellerboken. Dette er boken om å fortelle historier muntlig. Boken tar for seg fasene man går igjennom fra valg av fortelling til formidling og forestilling. Boken formidler hvordan et kulturelt og personlig minne blir en verdifull ressurs for andre. Boken inneholder faglig bakgrunn for den muntlige fortellerkunsten, tradisjonelle fortellinger og øvelser og opplegg for hvordan man kan arbeide med muntlige fortellinger.

Boken er drevet frem av nysgjerrighet og kunnskapstørst etter å finne ut hva muntlig fortellerkunst er og kan være, og er basert på møter med medfortellere, de studentene jeg har fulgt og egne erfaringer. Arbeidet til studenter og fortellerkollegaer, samt aktuelle fallgruver og overvinnelser, oppfatter jeg som sentrale emner innenfor muntlig fortellerkunst. Arbeidet deres har bidratt til å gi meg et språk, stille gode spørsmål og finne svar på hva muntlig fortellerkunst er, og hvem som er fortellere i dagens samfunn.

Du kan lese mer om boken her

Noen ord om hvem jeg er:

Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn – og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i flere EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun skaper kunstneriske prosjekter, gjerne i samarbeid med andre kunstnere. Dahlsveen arbeider som fortellerkunstner på Gamlebyen skole i Oslo.

Hun arbeider som førstelektor i muntlig fortellerkunst ved Oslomet – storbyuniversitet hvor hun har ansvar for studieemnet muntlig fortellerkunst, og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer.

Hver kursøkt koster 250 kroner pr. deltaker. Etter påmelding vil du få tilsendt mer info, lenke til kurset og betalingsmåte.

Om du ønsker boken, koster en kursøkt 500 kroner som inkluderer en kursøkt, boken og porto for sending av boken.

Du kan melde deg på her

Etter påmeldingen, vil du nærmere kursøkten få mer info, samt lenke til kursøkten.

Datoer, tid og temaer:

  1. august Kl. 1900 – 2000, tema: sted og miljø

  1. september Kl. 1900 – 2000, tema: handling

  1. oktober Kl. 1900 – 2000, tema: tid

  1. november kl. 1900 – 2000, tema: teknologi

  1. november Kl. 1900 – 2000, tema: karakter

  1. desember Kl. 1900 – 2000, tema: kontraster