To be a reader

To be a reader

The Norse god Odin hung himself up in a tree, with a sword in his side to learn runes. This has become for me a picture of how painful it is for someone to learn to read. It was like that for my son. It caused his relationship to reading to be a painful chunk of loss....
To be a reader

Å være en lesende

Den norrøne guden Odin hang seg selv opp ned i et tre, med et sverd inn i sin side for å lære seg runer. Dette har blitt for meg et bilde på hvor smertefullt det er for noen å lære å lese. Det var slik for min sønn. Dette førte til at hans forhold til å lese ble en...
En trollhistorie

En trollhistorie

Jeg er i Belgia og i kveld skal jeg fortelle norske folkeeventyr. Da passer det med en norsk tradisjonell fortelling på bloggen i dag. Kilde: Gammel kultur : eventyr, sagn og historier, Haukenæs, Th.S. , Bergen : I kommission hos C. Floor, 1898 Engang tjente det på...