Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Den retrospektive søndagen

Denne uken gjennomførte jeg mitt andre fall for vinteren som ser ut til å strekke seg like inn i påska. Ja, jeg føler meg som en gammel kjerring, noen vil sogar kalle meg det, regner jeg med. Jeg har lagt til meg den vanen å nistirre i bakken for å forebygge et fall. Men onsdagen vandret jeg fra skolen jeg forteller på, jeg skulle over veien. På den andre siden av veien kom det vandrende en skokk av unger og jeg slapp blikket på veien, stirret opp. Dermed kjente jeg hvordan beina gled fra hverandre, i hver sin retningen, jeg tråkket over og foretok et fall. Skammen skylte over meg, jeg kom meg opp og kjente smerten i foten. Det er bedre nå, men småhaltet i par dager.
Poenget er at jeg er drittlei det glatte føret. Sola skinner, snøen smelter, kvelden kommer og den våte snøen blir et stort stykke is.

Mye av ukens arbeid har godt med til å arbeide med “The Kiss”. Dette er en paper performance jeg skal gjennomføre i april sammen med professoren Venke Aure. Vi var så heldig å bli tatt ut til en av de store kunstnerisk forskningskonferansene i Europa. Ingen av oss har gjort dette før og vi har heller ikke samarbeidet tidligere. Det er veldig givende å både prøve å ivareta det akademiske og det kunstneriske.

Ellers har jeg som vanlig fortalt på min faste skole. Her kan du høre et lite opptak fra møtet med den ene klassen:

Det andre opptaket jeg legger ut på bloggen er fra mitt besøk i Grimstad på torsdag. Det var en veldig lang busstur, men storartet å være der sammen med museumsformidlere.
Jeg skulle gjerne har arbeider mer med museum, kanskje et prosjekt for framtiden, hvem vet.
Uansett her er opptaket:

Neste uke skal jeg i mitt andre møte med mentor i dosentopprykket, ellers må jeg konsentrere meg om å øve og øve igjen mot fortellerfestivalen!

Hvor kommer dette hatet fra?

Jeg er sikkert ikke alene om å bli sjokkert over det verbaliserte hatet som har strømmet online gjennom sosiale medier som twitter og FB i kjølevann av Listhaugs innlegg hvor hun kobler AP med terrorisme. I kommentarfeltene åpenbarer det seg en virkelighet basert på konspirasjonsteorier og med, utrolig nok, sympatier for den eneste terrorhandlingen Norge har opplevd i moderne tid. Det at unge mennesker og barn ble drept legger ikke demper på aggresjonen. Mennesker med full identitet står fram med utsagn som jeg ville ha definert som hatkriminalitet online. Uten at jeg er ekspert på dette.

Jeg må innrømme at jeg har vært inne og sjekket profilen til noen få utvalgte som har spydd ut hatet, uten at de skal framstå som representative for “typen”. Jeg ser også at både familiemedlemmer og barndomsvenner støtter Listhaugs utsagn og mener hun er Norges eneste frelser. Det jeg ser oppfyller mine fordommer: lav utdannelse, og ingen jobb.
Jeg kjenner virkelig på fordommene, men jeg kan ikke la fordommene mine styre denne spiralen av hat. Jeg vet at folk med høy utdannelse sitter med samme tankegodset, men de evner å artikulere det ut på en mer nennsom måte.

Med mine fordommer er jeg med på å opprettholde rommet for hat. Likevel undres jeg over at deres oppfattelse av virkeligheten er så forskjellig fra min. Jeg kan ikke forstå at mennesker med de samme rettigheter i et land hvor man i prinsippet har de samme muligheter, skal konkludere med så ulike virkelighetsoppfattelser. Jeg selv kommer fra en familie som ble definert som fattig hvor få har høyere utdannelse. Min bakgrunn er med andre ord ikke så ulik de profilene jeg har sett på, antar jeg.
Jeg kan ikke skjønne hvor dette hysteri av hat kommer fra. Jeg har sittet og lest den vitenskapelig artikkelen: The affinity between online and offline anti-Muslim hate crime: Dynamics and impacts”. Den tar for seg hat kriminalitet off – og online mot muslimer i Storbrittania. Artikkelen forteller blant annet at de som blir utsatt for hatet, altså offeret, er på en måte uvesentlige for utøveren av hatet. Det vil si at det spiller ingen rolle hvordan offeret selv definerer seg, så lenge utøveren selv har definert offeret. Så om du er muslim, vil du for den som gjennomfører hatkriminaliteten, være ekstremist. Om du bærer hijab, skyldes dette at du tilhører en kvinneundertrykkende religion. Offeret framstår som et symbol for en gruppe og er for utøveren av hat uten egenidentitet. Offeret trenger ikke en gang tilhøre f.eks. den religionen, men så lenge offeret ligner på eller har et navn eller ser ut som, vil utøveren av av hat definere offeret tilhørende det de hater. Hatkriminalitet baserer seg på en oppfattelse av andre, i følge artikkelen. Hatet retter seg mot allerede marginaliserte og stigmatiserte grupperinger. Dette gjelder jo ikke tilfellet med kommentarene under Listhaug innlegget (ikke det at alt er hatkriminalitet der), hvor AP er målet.

Videre sier artikkelen at det er menn som er ofre for hatkriminalitet, bortsett fra når det gjelder muslimer, der er også kvinner målet.
Hatet er verktøy eller mekanismer i makt og undertrykkelse, det er der for å sikre en allerede lagt sosial orden.

En undersøkelse har tatt utgangspunkt i twitter for å kategorisere haterne, det er åtte typer: “trawler” – en som søker gjennom andres kontoer for å finne et mål for hat, “apprentice” – en som er relativt ny, men bruker mer erfarne brukere for å spre hat, “disseminator” – en tvitrer og retvitrer dokumentasjon som bilder og dokumenter med hatpropaganda, “impersonator” – en som bruker falsk profil, “accessory” – en som blir med i andres samtaler, “reactive” – en som dukker opp under hendelser som bombeangrep, “mover” – en som stadig skifter konto for å spre hat og “professional” – en som har mange følgere og setter i gang store kampanjer.

Det som kanskje er viktigst i dette er hvordan kan man demme opp for dette hatet. Artikkelen kommer ikke med løsninger på dette, jeg har heller ingen. Men som forteller må jeg lete etter løsninger og verktøy som fører til at verden og hverdagen blir tryggere for alle.

,

Podkast episode nummer 17 – Gjertrudsfuglen #638

Samlet: 1838
Sted: Ringerike
Informant: Lars Hansen Svendserud
Samler: Jørgen Moe

I de Dage da vor Herre og St. Peder gik og vandrede her paa Jorden, kom de engang ind til en Kone som sad og bagte. Hun hedte Gjertrud, og havde en rød Lue paa Hovedet. Da de havde gaaet længe, og var sultne begge, bad vor Herre hende saa vakkert om en Lefse at smage paa. Ja den skulde han da faa, men et bitte lidet Emne tog hun og kjævlede ud; ligevel blev det saa stort at det fyldte hele Takken. Nei, saa blev den Lefsen for stor; den kunde han ikke faa. Hun tog et endda mindre Emne; men da hun havde bagt det ud og bredt det paa Takken, blev den Lefsen ogsaa for stor; den kunde han heller ikke faa. Tredje Gangen tog hun et endda mindre Emne, et ørende lidet et; men ogsaa denne Gang blev Lefsen altfor stor.

«Saa har jeg ikke noget at give jer,» sagde Gjertrud. «I faar lige saa godt gaa igjen uden Smagebete, for Lefserne blir for store allesammen.»
Da blev vor Herre vred og sagde: «Fordi du undte mig saa ilde, skal du have den Straf, at du skal blive til en Fugl, og tage din tørre Føde mellem Bark og Ved, og ikke faa noget at drikke, oftere end hver Gang det regner.»

Og knapt havde han sagt det sidste Ord, saa blev hun til Gjertrudsfuglen, og fløi fra Bagstefjælen op igjennem Skorstenspiben; og endnu den Dag idag kan man se hende flyve omkring med sin røde Lue og ganske sort over hele Kroppen, efter det at Piben sværtede hende. Hun hakker og pikker bestandig paa Trærne efter Mad, og piber mod Regnveir; for hun er altid tørst, og da venter hun Drikke.