Sola

Sola

I det det norrøne diktverket Voluspå fortelles det at sola er forvirret fordi den ikke har fått sin plass å vandre i skapelsen. Det ender med at sola trekkes av hester ledet av et barn kalt nettopp Sol. Sola har fascinert oss, vi er avhengig av dens nærvær, samtidig...
De to søsken

De to søsken

Et samisk folkeeventyr samlet inn av Qvigstad og utgitt første gang 1887. Hennes bror hugget av hennes hender. Dette er en «sjelden» fortelling, i den forstand at det finnes få varianter av denne fortellingen som er AT782 (katalogiseringsnummer). Riktignok finnes det...