Eventyret

Eventyret

Det er en del år tilbake nå, likevel noe man stadig kan hente fram som et godt minne. Man kan tenke på det med nostalgi, kanskje ha et sentimentalt forhold til hendelsen. Men likevel ikke noe jeg lengter tilbake til. Ja, jeg skriver om eventyrfestival på Villa...