St. Olav  og bøndene

St. Olav og bøndene

Denne fortellingen er et sagn som viser en annen side av kristningen av Norge. Kristian Bugge Folkeminneoptegnelser Et utvalg, Oslo, Norske Folkeminnelag, 1934 Da St. Olav på sin reise gjennom landet for å kristne folket kom han til Vågå i Gudrandsdalen. Her samlet...
Arbeid med en karakter i en fortelling

Arbeid med en karakter i en fortelling

Det er ikke lett å håndtere en karakter i en fortelling. I det tradisjonelle materialet som for eksempel et folkeeventyr, er karakteren der for å tjene fortellingens tema. Karakteren i seg selv er ikke viktig, da denne kan lett skiftes ut. Prøv å gjør følgende: Ta en...