Den europeiske fortelleren – en undersøkelse

Den europeiske fortelleren – en undersøkelse

I år fikk FEST (Europeisk nettverk av fortellere) støtte av Kreativt Europa til å drive med nettverksbygging. Jeg var med på å skrive deler av søknaden, og er også med i en av komiteene som skal sørge for at prosjektet går i havn. Denne komiteen skal blant annet se på...