Tranene hjelper

Tranene hjelper

Kilden er: Richard F. Burton, Supplemental nights to the book of the thousand and a night with notes anthopological and explanatory, Volume II, 1886 Det fortelles om en filosof ved navn Ibycus som levde i Hellas. En gang ble han sendt av kongen for å besøke et annet...