Sølvkruset

Sølvkruset

Dette folkeeventyret finner du flere versjoner av i norske folkeeventyr. Det var engang en mann og en kone som bodde i en liten og fattigslig hytte i skogen som lå utenfor kongsgården. De begge slet og strevde for å holde liv i seg selv. Og ofte klaget de over livet...