Grisesønnen

Grisesønnen

Straparola er en samling fortellinger fra 1500 tallet, skrevet av Giovanni Francesco. Samlingen av fortellinger har den samme rammen som for eksempel Dekameronen eller Pentamerone. Folk kommer sammen for å fortelle hverandre fortellinger. Samlingen med fortellinger...