Å være storken

Å være storken

En fortelling fra Japan Kilde: Jan Knappert, an Encyclopedia of myth and legend Pacific Mythology En landeier elsket å skyte fugler. Men mannen hadde to døtre som på sin side elsket fuglene og ba sin far stadig vekk om å slutte å skyte fuglene. En dag var det en nabo...