Blind

Blind

Den blinde fortelleren er et nytt motiv som går igjen. Myten forteller at Homer var blind, dette finnes det ingen sikre kilder på. Men Kobzar, en tradisjon som endte tragisk, der var man blinde. Kobzar var en skaldetradisjon og et av kriteriene for å være utvalgt, var...