Ingen kan flykte fra sin skjebne

Ingen kan flykte fra sin skjebne

Tittelen ovenfor, er tittelen på en fortelling fra ”Den gamle skattekiste”. Jeg tror ikke på skjebne, faktisk, jeg tror på svært lite ”åndelig” uten at jeg vil si at jeg mangler en åndelighet. Det jeg tror, er at ord om skjebne og tro har vært normerende begreper...