Litt om grep i norrøn diktning

Litt om grep i norrøn diktning

Jeg har en relativ stor interesse for norrøn diktning. Når det gjelder skaldenes diktverk i den norrøne diktningen har det vært populært å bruke ”tekstlån” teorien som analyseverktøy for å forstå diktene. Det vil si at dikteren låner fra eldre tekster, et lån...
Blind

Blind

Den blinde fortelleren er et nytt motiv som går igjen. Myten forteller at Homer var blind, dette finnes det ingen sikre kilder på. Men Kobzar, en tradisjon som endte tragisk, der var man blinde. Kobzar var en skaldetradisjon og et av kriteriene for å være utvalgt, var...