Being an avatar

Being an avatar

Being, living an avatar in a virtual world brings new perspectives. Perhaps the most striking thing is the ability to reflect yourself through someone else’s eyes, you become a third person in your life. In 2008, I saw a TV documentary exploring what it was like...
That which seems

That which seems

Skin, hair, eyes, appearance, this shell of us humans get far more attention than the experiences and processes and memories that form our identities. A well-dressed woman as a sales argument or a blogger who exposes her operations to become a better person (she says...
Å være i sorg

Å være i sorg

En arabisk tradisjonell fortelling forteller om en jeger som er ute på jakt med sin sønn. Under jakten blir sønnen blir drept av et monster. Jegeren er i sorg, men det som virkelig smerter ham, er hvordan han skal fortelle dette til barnets mor, sin kone. Da han...