Jeg bodde i Paris

Jeg bodde i Paris

Første gang jeg reiste til var med en klasse på videregående skole. Jeg studerte fransk, endelig, etter tre år med tysk jeg ikke fikk grepet på. Senere en gang skal jeg fortelle om fru K. som var min første fransklærer, men denne gangen skal jeg fortelle om frøken J....