Nøttene ved gjerdet

Nøttene ved gjerdet

I utkanten av en by lå det en gravlund omgitt av et gjerde. Og tett opp til gjerdet sto det et stort nøttetre. En dag kom det to gutter som satte seg under treet. De hadde en bøtte de hadde fylt opp med nøtter. Nå begynte de å dele nøttene seg imellom. ”En til deg og...