Norsk eventyrstil – den siste artikkelen

Norsk eventyrstil – den siste artikkelen

Jeg har tatt for meg de ulike artiklene folkloristen Richard Berge har skrevet om den norske eventyrstilen. I denne artikkelen utgitt 1933 tar Berge primært for seg titlene på eventyrene. Men først skriver Berge om fortelleren Olav Tjørnstaul født 1846 og som Berge...
Norsk eventyrstil – kritikken

Norsk eventyrstil – kritikken

Den fjerde artikkelen om norsk eventyrstil er konsentrert rundt en kritisk gjennomgang av innsamlerne, spesielt rettet mot Asbjørnsen og Moe. Kritikken skal understreke Richard Berges syn på formidlingen av folkeeventyrene som en kunstnerisk uttrykksform, hvor han...
Norsk Eventyrstil – den ekte fortelleren

Norsk Eventyrstil – den ekte fortelleren

I forrige innlegg her, skrev jeg om folkloristen Richard Berges første artikkel om norsk eventyrstil. Nå skal jeg at for meg hans andre artikkel om samme tema. I denne artikkelen kommer inn på fortellerstilen. Han skriver at fortellerne er ulike i sine fortellermåter,...