Kvinner i gammel tid

Kvinner i gammel tid

Den siste fagboken jeg har lest er “Women in Old Norse Society” av Jenny Jochens. Hun har primært brukt sagaer som sitt kildemateriale for å finne ut av hvilken stilling kvinnene hadde i en brytningstid mellom det hedenske og kristne samfunnet, og hvordan dette blir...