Løgnen

Løgnen

Da Noa hadde bygd sin ark, ble to og to invitert ombord. Løgnen ønsket også å komme ombord i arken, men Noa nektet. Han sa: “Alle må komme i par. Gå og finn deg en partner og du er velkommen.” Løgnen gikk av gårde i sinne og mens hun vandret slik, traff hun på Urett....