Nærvær og forstyrrelse

Nærvær og forstyrrelse

Dette er et innlegg om fortellermodellen, først presentert her. Å fortelle en fortelling muntlig er alltid avhengig av en annen som deltaker i en fortellersituasjon. Man trenger en lytter for å fortelle. Alle lyttere som har hørt meg fortelle for eksempel...
Mer for å forstå nærvær

Mer for å forstå nærvær

Jeg har tidligere skrevet om Gumbrect og nærvær og i artikkelen «Presence achieved in Language», er det mulig å forstå litt mer om han mener med nærværet. Også her kritiserer han hermeneutikken og kunnskapen som erverves gjennom fortolkning. Han er også kritisk til at...
Hva er det med nærværet

Hva er det med nærværet

For tiden leser jeg Production of presence av litteraturprofessoren Hans Ulrich Gumbrecht. I boken tar Gumbrecht et epistemologisk oppgjør med hermeneutikken, det er iallfall det boken innleder med. Det er den dominerende tolkningsbaserte kunnskapen og jakten på...