Traumer

Traumer

Som du kanskje har fått med deg, holder jeg på med et Podkast prosjekt (støttet av Oslo kommune), hvor de siste episodene er fokusert på fortellingen om Ebba. Det er ingen som forteller om Ebba og jo lengre tid det går, jo mer forsvinner hun ut av familiens kollektive...
Livslogging og mnemonisk feber

Livslogging og mnemonisk feber

Hver morgen har jeg lagt inn vanen å kikke gjennom sosiale medier, og kun da. Det blir fort en mani å følge med på alt som skjer med nære og mer perifere bekjentskaper og det oppleves også som en overbelastning av informasjon, for hver minste detalj i andres liv er...
Sinna minne

Sinna minne

«Hun er født med et jotunsinne», blir det sagt om Hervor i forestillingen Vår. Jeg var ofte sint som barn, så jeg kan kjenne meg igjen i det. Eller jeg framhever det i forestillingen nettopp fordi jeg var et sint, ikke spesielt sosialt barn. Jeg holdt meg stort sett...
Mer om minner

Mer om minner

I følge Marianne Horsdal er vårt minne delt i to kategorier ”implicit” og ”explicit”. ”Explicit” minne er det vi bevisst bruker, når vi f.eks lærer. Den andre kategorien har vi ingen bevissthet rundt, det er som om vår hjerne skanner mer enn det vi bevisst erfarer. Om...