Kong Midas og gullet

Kong Midas og gullet

Dette er en alltid aktuelle gresk myte, for meg handler det om å ønske så mye for egen del av man selv utsletter sin egen eksistens. En dag på vei til India, kom den greske guden Dionysos og hans tilhengere gjennom Frygia, hvor Midas var konge. Han var det rikeste...