Marken

Marken

Bygget over en babylonsk myte Anu skapte himmelen. Himmelen skapte jorden. Jorden skapte elvene og elvene skapte kanalene. Kanalene skapte myrene. Myrene skapte vesenet kalt mark Marken gråt. “Jeg er blind. Hva er mitt mål. Hva er mitt hjem. Hva skal jeg drikke og hva...