Lytting

Lytting

Som forteller snakker jeg om å kunne lytte fram min egen historie, å lytte til min egen stemme gjennom andres ører. Som forteller og lytter, tror jeg vi er nødt til å kunne tåle stillhet. Det muntlige ordet fødes ut av stillhet. Vi assosierer stillhet fort med tomhet...