Kronotopen i praksis

Kronotopen i praksis

Tidligere skrev jeg om kronotopen som primært kommer fra en litteraturteoretisk synsvinkel. Jeg vil nå se nærmere på hvordan kronotopen kan arbeides med i praksis. Jeg skal se på to praxiser. Den ene er å se på materiale fra en til en fortelling jeg har gjort i...
Kronotopen,  tid rom sted

Kronotopen, tid rom sted

Se for deg at du sitter på en flyplass. Du venter på et fly så du er opptatt av tiden, samtidig kan du ikke la være å se på de menneskene som er deg fremmed, men som likevel er der med samme formål som du. De vandrer gjennom rommet og dine øyne vandrer med dem....