Nana Rosette – grådighetens datter

Nana Rosette – grådighetens datter

Enhver lyte og enhver synd har sin egen demon. Dette gjelder også grådigheten. Som dere nå skal få høre om. På en øy fødte en mor en datter. En vakker datter som fikk det klingende navnet Nana Rosette. Nana Rosette var navnet på en katastrofe. Nana Rosette var grådig,...