Når noen dør

Når noen dør

I morgen er det tre måneder siden Daniel døde, måtte du aldri oppleve det samme. Men skulle du miste en som er deg så kjær at du synes det er utenkelig, følger det nedenfor en liste over hva du kan forberede deg på. Dessverre er det slik at verden rundt deg er...