Stadier og annet

Stadier og annet

Det er en gammel vits som forteller at du er gjennom tre stadier i livet. I det første stadiet tror du på nissen. I det andre stadier tror du ikke på nissen og i det tredje stadiet er du nissen. Jeg skal ikke si at min søster er et eksempel på dette, men faktum er at...