Historienes hav

Historienes hav

Det er en mytologisk ide om at et eller annet sted i verden finnes historienes hav. Havet skal inneholde alle fortellinger, der møtes fortellingene og danner nye fortellinger i møter seg i mellom. Forfatter Salman Rushdie bruker denne ideen i sin fortelling om Harun...