Bruner og fortellingen

Bruner og fortellingen

Forskeren Jerome Bruner er en mange referer til når man skal legitimere bruk av fortelling i spesielt undervisningssammenheng. Han skriver at fortellingen har 10 egenskaper som gjør at den er velegnet innenfor didaktiske situasjoner. For det første har du det som han...