Intuisjon

Intuisjon

I artikkelen: «A presence which does not present itself – eit innlegg om poesien og det visuelle uttrykkets artikulasjonar» av Paal-Helge Haugen, beskriver han intuisjon som «eit stadig skiftande grenseland mellom medvitne og undermedvitne prosessar, mellom intensjon...