Ungkaren

Ungkaren

Ungkaren (Slavensky 1994: s. 23) Her er en fortelling, knyttet til vann temaet jeg nevnte her. Dette er en favoritt fortelling fra Grønland som jeg kun har fortalt en gang. Her er vann eller hav brukt som et framkomstmiddel. Ved kysten på Grønland var det en boplass....
Historienes hav

Historienes hav

Det er en mytologisk ide om at et eller annet sted i verden finnes historienes hav. Havet skal inneholde alle fortellinger, der møtes fortellingene og danner nye fortellinger i møter seg i mellom. Forfatter Salman Rushdie bruker denne ideen i sin fortelling om Harun...