Gaven

Gaven

Gaven Kilde: Ivar Aasen: Norske Minnestykke I Det var en mann som eide en stor gård, men det var vanskelig å få tak i nok folk til å arbeide på den store gården. Om høsten da åkeren skulle skjæres og kornet skulle i hus, hendte det at kornet ble stående for lenge og...