Gravlunden

Gravlunden

Du vet sikkert at jeg går på gravlunden hver dag, tidlig om morgen, 40 minutter med Atsjoo, går innom Daniels grav. Jeg er ikke alene om å gå der, det er flere hundeeiere som ser turen rundt blant gravsteinene som en god morgen vandring. De siste månedene har jeg...
Gravlunden

Gravlunden

To menn gikk hjem en kveld etter en fest i forbindelse med Halloween. De bestemte seg for å ta snarveien gjennom gravlunden, bare for å toppe kvelden. Da de var kommet halvveis gjennom gravlunden hørte de en lyd, en slags hakkelyd som kom fra skyggene derpå stedet....
Presten og tjenestegutten

Presten og tjenestegutten

I januar våkner man eller ihvertfall jeg med en slags fornyet optimisme. Det er som om man har fått en ny sjanse “som rein og ubrukt står” som Prøysen sier. Det er nå tidlig på morgen og ute er det en eller annen rakett som fortsatt suser og piper i lufta. Jeg er et A...
Vår frelses gravlund

Vår frelses gravlund

Vi har klart å presse Daniel inn på et stykke Norges historie! Som så mye annet, ble det også noe rot rundt hvor Daniels grav skulle være. Gamlebyen var det første alternativet som begravelsesbyrået foreslo, fordi det var i nærheten av der Daniel bodde. Min drøm var å...