Da Gest kom på besøk

Da Gest kom på besøk

Engang da kong Olav Tryggvason satt i Trondheim kom det en mann på besøk sent en kveld. Den fremmede ble tatt i mot og spurt om hvem han var. Den fremmede svarte at hans navn var Gest. Kongen sa da: “Gjest skal du være her, uansett hva du heter.” Gest...