Å være forteller for barn

Å være forteller for barn

En fortelling har det unike ved at bringer oss bortenfor våre egne livs begrensninger, den gir oss tilgang til å delta i andres erfaringer i fortid, nåtid og framtid (Boyd, 2017, s. 6). Fortellingen består av fire elementer: hendelser, karakterer, temporalitet og det...
Fortelling og barn

Fortelling og barn

Studentene på fortellerkunst skal denne uken ut i skolen og fortelle og jeg tenkte at jeg skulle ta for meg noen av de artiklene og kapitlene de har på pensum som dreier seg om emnet fortelling og barn. I kapitlet “The role of traditional stories in language teaching...
Fortelling for barn

Fortelling for barn

Gudene gir kun barn til de som kan fortelle minst hundre fortellinger, heter det blant Gouro folket på Elfenbenskysten. Og det å lytte til fortellinger i barndommen er noen av de mest almenne opplevelser vi har som mennesker verden over. Men mens fortelling i vår...
På arbeid i Gamlebyen

På arbeid i Gamlebyen

Det er en stor sommerlig begivenhet i Fredrikstad, og det er Månefestivalen. Månefestivalen innebærer konserter, teater og annet en festival måtte trenge, med fokus på det økologiske og bærekraftige. Min oppgave var å fortelle for barnefamilier i dag, og det er andre...