En øvelse i SIMILE

En øvelse i SIMILE

En simile er språklig figur og en sammenligning som foretas for å karakterisere ”noe”. Similen foretas ved å bruke ord som ”som”, ”lik”, ”slik”, ”liksom”. Du kan tenke på begrepet «modig som en løve» eller «redd som en hare.» Følgende øvelse går ut på å ut på å...