Møte med engelske fortellere

Denne uken reiste jeg til England som representant for FEST. Jeg skulle observere et møte blant engelske fortellere. Dette er en pilot som gjennomføres i fire land: England, Hellas, Polen og Tyskland, hensikten er å se hvordan man kan styrke den muntlige...