Den norske fortellerstilen

Den norske fortellerstilen

Jeg har igjennom flere innlegg skrevet om folkloristen Richard Berges analyse av den norske fortellerstilen som jeg vil kalle det. Det interessante for meg er hvordan Berge redegjør for det han mener er tre ulike fortellerstiler blant norske fortellere på slutten av...