Epitet

Epitet

Tidligere, altså i vikingtiden fikk vi navn etter vår far eller mor, for å understreke hvem vi stammet fra. Men tenk deg om alle konger fikk samme fornavn, slik som i Egypt. Man trengte et grep for å skille dem fra hverandre, derav epitetet. Et epitet er altså et...