Deildegasten, det handler om stein

Deildegasten, det handler om stein

I følge wikipedia kommer navnet av det tyske ordet ”geist” som betyr ånd og deilder er et navn for grensesteiner. Og dette berør temaet. I enkelte sagn går det under navnet ”gast”. Dette er altså et gjenferd som kommer tilbake fordi de i sitt liv flyttet på...