Deiksis

Deiksis

Du kan prøve følgende. Du står, så peker du med arm og finger ned på et punkt framfor føttene dine og sier: Han sto her. Deretter peker du fram på et punkt i rommet som ligger langt unna deg og sier det samme. Hva da med det ovenfor? Om du kjenner etter vil du merke...