Selv døden er ikke sterk nok

Selv døden er ikke sterk nok

Dette er en relativ populær fortelling hvor den eldste kilden til fortelling befinner seg i det indiske eposet Mahabarata, bok 3. I India levde det en konge som ikke hadde noen barn. Morgen og kveld gjennom atten år satt han framfor den hellige alter og ba om å få...