Den evige boken

Den evige boken

Denne sommeren skal jeg bli ferdig med «Hakawati» av Rabih Alameddine, en nødvendighet av en bok for alle som driver med muntlig og ikke muntlig fortellerkunst. «Hakawati» har en konstruksjon som du finner i tusen og en natt, men lagt opp på en mer avansert måte....
Medskaper av bøker

Medskaper av bøker

I dag var jeg hentet en bok jeg har vært medskaper i/på i den form at jeg har bidratt med et kapittel. Dette er en fagbok og er unik i den forstand at vi, redaktører og forfattere, arbeider ved samme institutt. Boken er et resultat av et lenger prosjekt vi har hatt...
Simon Olaus Wolff

Simon Olaus Wolff

Når man er medlem av Norsk folkeminnelag får man tilsendt en bok eller fler engang i året, sammen med medlemskontingenten. Dette er bøker som du gjerne ikke får tak i andre steder og kan være små skatter. På nattbordet har en liten bok ligget i flere måneder uten å...