Svinsk – den litterære inngangen

Svinsk – den litterære inngangen

Forrige uke skrev jeg om immateriell kultur som en innfallsvinkel til fortellerprogrammet Svinsk. Den andre innfallsvinkelen er det litterære aspektet. Utvalget av fortellinger til programmet baserer seg på samtidens temaer. Til dette brukes typologi som metode, hvor...