Oskelabben og eselet

Oskelabben og eselet

Dagens fortelling er om Askeladden, eller Oskelabben som kalles i denne fortellingen. Du finner en fortelling om jul/vinter her. Kilde: Ein Soge-Bundel, Utgjeven av Det Norsk Samlaget, Christiania 1869 Det var engang en mann som hadde tre sønner. Så døde både han og...
Kullbiteren og gode hjelpere

Kullbiteren og gode hjelpere

Du vet jo at jeg interesserer meg for troll. Hvem er den som makter å nedkjempe et troll? Når man leser norske folkeeventyr framstår hovedpersonen som usedvanlig normal, det er som om normaliteten gjør det slik at hovedpersonen skiller seg ut, for resten av den verden...