Norsk eventyrstil – kritikken

Norsk eventyrstil – kritikken

Den fjerde artikkelen om norsk eventyrstil er konsentrert rundt en kritisk gjennomgang av innsamlerne, spesielt rettet mot Asbjørnsen og Moe. Kritikken skal understreke Richard Berges syn på formidlingen av folkeeventyrene som en kunstnerisk uttrykksform, hvor han...